ARBETSMILJÖ OCH HABILITERING

Verkar Du inom den gröna sektorn eller i ett litet företag på landsbygden?
Vill Du ha hjälp med att utveckla Din arbetsmiljö för att motverka ohälsa och olycksfall?
Eller har Du hamnat i ett läge där Du måste söka hjälp för att lösa konkreta problem?

LRF och SLA har i formen av ett tidsbegränsat projekt inlett samarbete med ett litet antal arbetsmiljöutvecklare runt om i landet.

Svalgården är ett av dessa företag och kommer i första hand att verka i Småland och Östergötland och på Öland. Jag heter Gösta Friberg och var från mitten av 1980-talet med och byggde upp Lantbrukshälsan i södra Kalmar län. Svalgården ägnar sig också åt uthyrning av övernattningsbäddar samt åt fågelguidningar m m  -  en direkt följd av mitt andra stora intresse här i livet - ornitologi.

SLA:s arbetsmiljöutvecklare kan hjälpa Dig med:

  • egenkontroll av Din arbetsmiljö - att ”ta tempen” på arbetsmiljön och föreslå de ”rätta medicinerna”  -  tagna i rätt ordning (riskhantering)
  • systematisk arbetsmiljöplanering, d v s hur kan och bör du lägga upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att det ska bli effektivt och juridiskt hållbart -  från och med nu och under överskådlig tid framåt
  • åtgärdsförslag för redan identifierade risker eller uppkomna problem
  • rehabilitering - i händelse av att en skada redan börjat sätta käppar i hjulet för Din verksamhet
  • utbildning/studiecirklar för små eller större grupper
  • föredrag etc
  • medicinska kontakter med företagshälsovårder med god insyn i den gröna sektorn.

 

Tveka inte! Kontakta Din närmaste Arbetsmiljöutvecklare.
Svalgården når Du genom att klicka på svalgarden.oland@telia.com.  Du kan också ringa 070-558 59 70.

Vi lotsar Dig till den Arbetsmiljöutvecklare i landet som har störst chans att hjälpa Dig.

Är Du medlem i SLA, kan Du åtnjuta en liten rabatt på rådgivningskostnaderna. ”Så länge lagret (av projektpengar) räcker”.............
Normal kostnad för Ditt företag är 550:-/timme + moms och bilersättning. På en normalstor arbetsplats kan tidsåtgången beräknas vara 2-4 timmar, på en större arbetsplats upp till ett drygt dagsverke. ”Projektrabatten” motsvarar 1-2 timmar.
När det gäller rehabiliterings-insatser kan det krävas mycket mera utredningstid, men i sådana fall finns ofta flera intressenter som är beredda att finansiera framtagningen av en bra och hållbar lösning.

Tveka som sagt inte! Din och Dina medarbetares hälsa är precis så viktig som Du tror. Men den är oftast något mera hotad än vad man normalt föreställer sig. Vad beträffar jord- och skogsbruket ligger dessa näringar beklagligt nog i topp när det gäller svåra skador och dödsfall.
Å andra sidan är det här med ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete inte alls så komplicerat eller kostsamt som man tror.